Om Ingenjörsprojekt

Vilka vi är sammanfattas mycket väl i vår affärsidé;

Vi skall verka inom våra teknikområden med sådan kvalitet att vi får förnyat förtroende”.

Våra medarbetare drivs av glädjen i att lösa tekniska och estetiska uppgifter med sådan kvalitet att kunden ser oss som sitt självklara val. För att kunna hålla en sådan kvalitet är det tekniska kunnandet och den erfarenhet som vi byggt upp under många år helt avgörande. Vår verksamhet är helt uppbyggd på långsiktiga, goda relationer till kunder och kollegor och det är deras förnyade förtroende som är vårt egentliga mål.

Vår marknad är i huvudsak Sverige men vår kundstruktur gör att vi ofta arbetar internationellt. Vår verksamhet utgår idag från våra fyra regioner, Karlshamn, Lund, Växjö och Göteborg. Uppdragen utförs antingen på något av våra kontor eller på plats hos vår kund.