Verksamhetsområden

Våra medarbetare är individer med olika specialkunskaper. Det som förenar oss alla är fokus på kvalitén i vårt arbete och kundens förnyade förtroende.

Våra ingenjörer och projektledare tillför kunnande och erfarenhet i samtliga delar av produktutvecklingsarbetet och hjälper våra kunder med att driva, utveckla och konstruera allt som krävs för en välfungerande och kostnadseffektiv produktion.

Vårt team av visualiserare och animerare levererar högklassiga bilder och animeringar för såväl intern information som marknadsföring.

Vi har ett flertal projektledare som tidigare arbetat på hög nivå hos några av våra största svenska industriföretag och de ställer gärna upp med sin gedigna erfarenhet när våra kunder har behov av externt stöd.