Design

För oss handlar design om att förstå och förädla samspelet mellan form, funktion och människa. Vi har lång erfarenhet av ta helhetsansvar i produktutvecklingsarbetet. Att balansera kreativa, estetiska idéer med de möjligheter och begränsningar som produktionsfaktorer och ekonomi ställer upp är vår styrka.