Analyser och beräkningar

Vår beräkningsavdelning kan utföra kvalificerade analyser och beräkningar med hjälp av olika programvaror t. ex. Ansys och Abaqus. Vi har även stor erfarenhet av mer manuella beräkningsmetoder.