Projektledning

Våra projektledare har lång erfarenhet av att driva både mindre och större projekt. Flera av dem kommer från tidigare arbete som linjechefer hos några av våra största svenska industriföretag. Oavsett om det handlar om att ta ett helhetsansvar för utvecklingen av en ny produkt eller att bygga om en hel industriproduktion så har vi projektledare som gjort det förut och gärna gör det igen.