Verksamhetsutveckling
och interimchefer

Ett antal av våra ingenjörer har lång erfarenhet som linjechefer hos några av våra största svenska industriföretag. Oavsett om våra kunder behöver hjälp med att ta fram och genomföra nya affärsplaner, rationalisera delar av sin verksamhet, gå igenom och effektivisera sin produktion eller förbättra logistiken så har de den kunskap och erfarenhet som krävs.